Zrealizowane usługi doradcze o charakterze specjalistycznym (prorozwojowym)

BikeHud sp. z o.o. zrealizował dwie usługi doradcze o charakterze specjalistycznym (prorozwojowym): WND-RPPD.01.04.01-20-0241/20, pn. „Identyfikacja (audyt technologiczny) możliwości automatyzacji procesu wdrożenia nowego produktu” oraz WND-RPPD.01.04.01-20-0242/20, pn. “Opracowanie analizy i planu wdrożenia możliwości rozwoju produktu opartego na automatyzacji procesów pilotażu” o wartości 49.700 zł netto każdy. Wartość wkładu Funduszy Europejskich w każdym projekcie to 42245,00 zł.

Powiązane wpisy

Menu