Zapytanie ofertowe 1/BH/2020

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert cenowych na świadczenie usług w zakresie: “Analiza i opracowanie audytu technologicznego przedsiębiorstwa BikeHud Sp. z o. o. w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Poddziałanie 1.4.1 Promocja przesiębiorstwa oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Typ projektu 1A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MSP”.

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w ramach pliku PDF:

Zapytanie_Ofertowe_1_BH_2020

Pliki niezbędne do złożenia oferty:

zal1_formularz_ofertowy

zal2_oswiadczenie_powiazania

zal3_oswiadczenie

Menu