Zapytanie ofertowe 2/BH/2020

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert cenowych na świadczenie usług w zakresie: “Analiza i opracowanie planu wdrożenia technologii automatyzujących procesy w przedsiębiorstwie BikeHud Sp. z o. o. w ramach Osi Priorytetowej 1 Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ Projektu 1A”.

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w pliku PDF:

Zapytanie_ofertowe_2_BH_2020

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty:

zal1_formularz_ofertowy

zal2_oswiadczenie_powiazania

zal3_oswiadczenie

Menu